Wycieczka na wieś

Dzieci z grupy łączonej wyjechały do gospodarstwa wiejskiego mieszczącego się w miejscowości Marcelin. W gospodarstwie tym z wielkim zainteresowaniem obserwowały różnorodne zwierzęta.