W muzeum

Starszaki interesują się historią naszego miasta, dlatego wybrały się do muzeum. Pani kustosz w bardzo przystępny sposób opowiedziała o dawniejszym Szczecinku i jego budowlach, herbie. Dzieci miały możliwość narysowania herbu Szczecinka