Twórcze zabawy

Dostarczając do zabaw różnorodnego materiału, dzieci rozwijają swoją wyobraźnię. Współdziałają ze sobą, chętnie opowiadają o swoich wytworach, szanują pracę kolegów.