Teatrzyk w wykonaniu rodziców z grupy 4 latków

Grupka rodziców już kolejny raz włączyła się do realizacji szczytnego zadania planu współpracy z rodzicami, a mianowicie przygotowanie i przedstawienie teatrzyku dla dzieci pt.: Mikołaj w tarapatach. Było to niełatwe zadanie. Częste próby, wyuczenie ról, przygotowanie strojów dało efekt. Dzieci były zachwycone!