Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" powstało 1.09.2001 roku na bazie zlikwidowanego Publicznego Przedszkola Nr 14.Osobą prowadzącą jest mgr Jolanta Janczurewicz. Nazwa placówki wskazuje na przyjętą misję -"przedszkole przyjazne dziecku i rodzicowi". Przedszkole aktualnie posiada 5 grup - 3 latki, 3-4 latki , 4 latki i 2 grupy 5 latków.

Do góry