Nauczyciele to doświadczone osoby, w większości z wyższym wykształceniem magisterskim, posiadające ukończone studia podyplomowe m.in. pedagogikę specjalną,psychopedagogikę, zarządzanie, oligofrenopedagogikę.

A co bardzo ważne od tego roku mamy nauczycielkę z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt ukończenia przez kadrę pedagogiczną rozlicznych kursów i warsztatów podnoszących ich umiejętności m.in. kursy gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, studium glottodydaktyki, pedagogiki zabawy, tańce KLANZY, 45 godzin "Kursu Terapii Behawioralnej dzieci z autyzmem" (dwie nauczycielki) i wiele innych.

Do góry