Programy

Realizowane programy:

 • Program Wychowawczy Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”
 • Program Profilaktyczny Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” – „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole”
 • Program Adaptacyjny – autorski
 • Program Kształcenia Sprawności Językowej Dziecka w wieku Przedszkolnym w Aspekcie Artykulacyjnym
 • Program Wychowania Przedszkolnego „Planeta Dzieci – prawda, dobro, piękno w świecie wartości”; autor: Jolanta Wasilewska; wydawnictwo: WSiP
 • Program Edukacji Matematycznej według metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej/elementy
 • Program Edukacji Językowej Glottodydaktyka według prof. Bronisława Rocławskiego/elementy
 • Program Edukacji Historycznej „Szczecinek – moje miasto”/ 6 latki
 • Program „Czyste powietrze wokół nas” – przy współpracy z PSSE
 • Ogólnopolskie Program Edukacyjny „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”
 • Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
 • Kampania Społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”; Fundacja ABCXXI

Realizowane Projekty:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” – IV edycja

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”

„Tenis dla najmłodszych” – przy współpracy ze Szczecineckim Towarzystwem Tenisowym

Zajęcia dodatkowe:

 • terapia logopedyczna
 • rytmika
 • religia
 • zajęcia taneczne Zumba Kids
 • zajęcia sportowe z tenisa ziemnego dla 5, 6 latków
 • hipoterapia
 • zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior dla 6 latków
 • 1x w miesiącu dla wszystkich dzieci koncert muzyczny pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki
 • 1x w miesiącu dla wszystkich dzieci widowisko teatralne
 • spotkania muzealne i biblioteczne/ Miejska Biblioteka Publiczna Filii dla Dzieci i Młodzieży im. K. Makuszyńskiego
 • język angielski realizowany we wszystkich grupach, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 30.05.2014r.