Prace porządkowe

Jesienią z drzew spada dużo liści. Dzieci z wielką ochotą przystąpiły do porządkowania terenu.