Podsumowanie konkursu plastycznego

Został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny: Europa naszym wspólnym domem. Wśród wielu prac wyróżniono rysunek Wiktorii Połubickiej. Gratulujemy!