Ogólnopolska zbiórka groszy

Jeden grosz znaczy niewiele ale góra grosza jest największa na świecie. Zgromadzone przez dzieci fundusze przekazane zostaną dla rodzinnych domów dziecka.