Obrazy muzyką malowane

Plastyka i muzyka to pokrewne dusze dlatego już od najmłodszej grupy uczymy dzieci łączyć te działania ekspresyjne. Celem jest rozwijanie u dzieci abstrakcyjnego myślenia, uwrażliwiania na właściwości muzyki (dynamika, tempo, nastrój), rozwijania umiejętności wzajemnego współdziałania i wyrażania pozytywnych emocji.