Mali przyrodnicy

Dzieci w wieku przedszkolnym przyswajają podstawowe wiadomości o środowisku naturalnym w bezpośrednim kontakcie. Plac wokół przedszkola jest takim miejscem gdzie dzieci prowadzą stałe obserwacje – zmiany w wyglądzie roślinności poprzez cztery pory roku, udział dzieci w ukwieceniu terenu. Utrwalają swoje spostrzeżenia w pracach plastycznych.