Latające modele

3 latki miały możliwość obejrzenia modeli latających. Pokaz ten zaprezentował tata Szymona. Dzieci z wielką uwagą obserwowały poruszające się modele w powietrzu.