Kolejna wizyta w muzeum

Dobiegły końca lekcje historii w muzeum. Na ostatniej lekcji dzieci wysłuchały ciekawostek na temat – co mówią nam zabytki. Dzieci uważnie przyglądały się zgromadzonym eksponatom, uważnie słuchały pani Kustosz. Potem obserwacje, spostrzeżenia utrwaliły na kartce. Dzieci sześcioletnie miały też możliwość obejrzenia wystawy malarstwa figuratywnego z abstrakcją autora H. Mondrawskiego.