Festyn rodzinny

Wszystkie grupy zorganizowały festyny rodzinne na powietrzu bądź w sali. Zależało to od pogody. Dzieci rozpoczęły krótkim programem artystycznym, który zadedykowały dla rodziców. Następnie wspólnie uczestniczyli w zabawach sportowych.