Dzień otwartych sal

W tym dniu dzieci miały możliwość zabaw w różnych salach, w których proponowano różne aktywności (taneczna, muzyczna, plastyczna, badawcza i sportowa). Pod kierunkiem prowadzących dzieci bawiły się przy muzyce z rekwizytami, grały na różnych instrumentach, tworzyły z różnorodnych materiałów obraz kolorowej łąki. Przeprowadzały doświadczenia, jak również rozwijały swoją sprawność fizyczną pokonując tor przeszkód.