Do pobrania

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka

Przydatne dla rodziców

Procedura BHP COVID-19

Oświadczenie dla rodziców / opiekunów prawnych

Akademia zdrowia przedszkolaka

Zboża zjadamy, energię z nich mamy

Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy

Adaptacja przedszkolna 3 latka

Zapraszamy rodziców do pobrania dokumentu pt.: „Adaptacja Przedszkolna 3 latka” 

Podstawa programowa

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z „Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego” udostępnioną do pobrania. Prosimy analizować co dziecko już umie, potrafi, wie a czego musimy go jeszcze wspólnie nauczyć, w jakie umiejętności wyposażyć. Zróbmy to razem!

Podstawa programowa

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu