Czy to już zima ?

Jeszcze nie ma kalendarzowej zimy, ale już sypnęło śniegiem. Dzieci żwawo zabrały się do lepienia małych i dużych bałwanków