Ćwiczymy kreatywność

Zabawa z patyczkami – rozwijanie myślenia twórczego u dzieci. Zadaniem dzieci było tworzenie z patyczków budowli, obrazów na określony temat – hasło podane przez nauczyciela. I tak dzieci tworzyły obraz kojarzący im się z wyrazem: straż pożarna, wiosna, deszcz, zabawa oraz to o czym pomyślały w danej chwili. Po każdym stworzeniu określonego obrazu dzieci opowiadały o swojej budowli i argumentowały ją. Zabawa ta rozwija nie tylko myślenie twórcze u dzieci ale również stwarza okazje do swobodnych wypowiedzi, poszukiwanie wiadomości wcześniej zdobytych.