Co znajduje się w muzeum ?

Dzieci 5 letnie odbyły lekcję historii w muzeum. Dowiedziały się po co jest muzeum i co jest w nim zgromadzone. Obejrzały różne eksponaty oraz miały możliwość narysowania któregoś z nich.