Chwile ze sztuką

Rozpoczęły się cykliczne spotkania z muzykami z Filharmonii Koszalińskiej. Również raz w miesiącu dzieci będą miały możliwość oglądania przedstawień teatralnych w wykonaniu aktorów.