Bezpieczny przedszkolak – festyn rodzinny

W piękny czerwcowy dzień zorganizowany został festyn rodzinny pod hasłem: Bezpieczny przedszkolak. W przerwach między zabawą przy muzyce, odbył się pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez harcerzy. Chętni z publiczności mieli możliwość włączenia się w ćwiczenia. Również strażacy zaprezentowali swój sprzęt niezbędny przy akcji gaszenia pożaru. Rodzice z dziećmi spotkali się z policjantami, wysłuchali ciekawych informacji na temat bezpiecznego zachowania się na drodze i wobec zwierząt. Policjant ze swoim psem pokazał umiejętności wytresowanego psa. Na zakończenie dzieci otrzymały odblaskowe znaczki.