Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, odbywa się poprzez uświadamianie dzieciom zagrożeń jakie mogą występować w najbliższym otoczeniu. Do realizacji tego zagadnienia aktywnie włączyli się rodzice, którzy bezpośrednio dbają o bezpieczeństwo mieszkańców w naszym mieście. Podsumowaniem był zorganizowany międzygrupowy konkurs z wiedzy o bezpieczeństwie.