Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Zawsze we wrześniu organizowane jest spotkanie z policjantem. Celem jest uwrażliwienie dzieci na grożące niebezpieczeństwa na drodze, przypomnienie zasad prawidłowego przechodzenia przez ulicę z sygnalizacją świetlną i bez.