Aktywne słuchanie muzyki

Kontakt z muzyką jest dla dzieci źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań. Na zajęciach przeprowadzonych według metody B. Strauss dzieci 6 letnie miały możliwość przeniknięcia do struktury całego utworu muzycznego a w konsekwencji jego radosny i rozumny odbiór.