Aktywne słuchanie muzyki w grupie 3 latków

Dzieci najmłodsze uczą się aktywnie słuchać muzyki. Do jej tworzenia wykorzystują różnorodne przedmioty.