Akcja Tulipan

Rodzice dzieci z wszystkich grup włączyli się do Akcji Tulipan. Zakupili cebulki tulipanów, które zostały posadzone przez dzieci na wyznaczonym terenie. Akcja ma na celu ukwiecenie terenu przedszkola jak i poszerzenia edukacji przyrodniczej dzieci.