Zamek i rycerze

Dzieci przez zabawę poznawały rycerskie zwyczaje, ze starych gazet tworzyły zbroje i miecze rycerskie i brały udział w turnieju rycerskim.