6 latki w Juchowie

W ramach współpracy ze szkołą dzieci z najstarszej grupy wyjechały do Szkoły Podstawowej w Juchowie. Zwiedziły szkołę, obejrzały teatrzyk, zjadły posiłek w szkolnej stołówce jak również z wielkim apetytem zjadły ziemniaki upieczone w ogniu.