6 latki w bibliotece

Dzieci 6 letnie zwiedziły bibliotekę – czytelnię, salę wypożyczania książek. Przeprowadziły wywiad z Panią bibliotekarką na temat zgromadzonego księgozbioru jak i sposobu wypożyczania książek.