4 latki w Dziupli Ekologicznej

Czerwiec to czas podróżowania. Grupa 4 latków Pani Asi R. wyjechała do Czarnoboru aby zwiedzić Dziuplę Ekologiczną. Dzieci spotkały się z pracownikiem nadleśnictwa, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o wyglądzie, zwyczajach zwierząt leśnych. Przeszły po ścieżce ekologicznej, aby wyjaśnić rysunki na tablicach informacyjnych. Na zakończenie wycieczki było wspólne pieczenie kiełbasek.